Bør vi ha en hjertestarter i lokalet?

Et lamslått TV-publikum ble sittende å se på da den danske stjernespilleren Christian Eriksen falt om under EM-kampen mellom Danmark og Finland. Alle som så på håpte det var en hjertestarter i nærheten – og det var det heldigvis. Eriksen fikk raskt hjelp, og i dag er han på beina igjen. Hva om dette hadde skjedd hos dere?

Det er dessverre ofte dramatiske hendelser som dette som må til for at noen tenker på behovet for en hjertestarter. Faktum er at svært mange vil ha bruk for å ha en hjertestarter i nærheten – en eller annen gang. Og ingen vet når.

I Norge får tre tusen mennesker hjertestans hvert år. Ett tusen av disse tilfellene skjer utenfor hjemmet. Det betyr idrettshaller, arbeidsplasser, fabrikker, kontorlokaler, møtelokaler og andre arenaer der folk ferdes.

Hjertestans skjer oftest hos de over 65 år, men alle kan få hjertestans, selv de som er i svært god form. Husk - Christian Eriksen var bare 29 år da han falt om på banen og ble reddet av en hjertestarter.

Hvem bør ha en hjertestarter?

Det er menneskelig å tenke at «det skjer ikke her hos oss». Konsekvensen av slik tenkning kan bli fatal. Se derfor gjennom denne sjekklista:

  • Er det vanligvis høy alder (45+) på personene i lokalene deres?
  • Er det langt til sykehus (mer enn 10 minutter)?
  • Er det høyt arbeidspress eller stress hos dere?
  • Er det mange personer innom i døgnet? 

Dersom svaret på ett eller flere av disse spørsmålene er ja, bør dere sterkt vurdere å skaffe en hjertestarter.  

Hvor langt unna er hjelpen?

Mange tror de holder til så nært et sykehus at det er bedre å vente på hjelp derfra. Men minuttene går fort når noen har falt om. Før ambulansepersonalet er i bilen kan det gå to minutter, og deretter skal sjåføren forsere trafikken, kanskje midt i rushtiden. Er du fortsatt mindre enn ti minutter unna sykehuset? Trolig ikke...

Man regner med at muligheten for å overleve en hjertestans synker med opptil ti prosent for hvert minutt som går. Men her er en gladmelding: Hvis du klarer å starte livredning med hjertestarter i løpet av tre minutter, så øker muligheten for at vedkommende overlever.

Derfor er det viktig at det finnes hjertestartere tilgjengelig. 113 har oversikt over hvor de er, men det kan bli langt å løpe om den ikke er i nærheten.

Tenk på hvor du plasserer hjertestarteren

Mange tenker ikke på at det kan være aktivitet i et bygg selv om resepsjonen er stengt og vanlig kontortid er over. Husk at hjertestarteren må være lett tilgjengelig, og ikke innelåst på et kontor. Møterom og fasiliteter kan betjene folk hele døgnet, kanskje også på utsiden av bygget.

NOHA har hjertestartere som er hardføre og tåler støvete og trafikkerte omgivelser både ute og inne. De er vedlikeholdsfrie på den måten at de tester seg selv med jevne mellomrom. Med en serviceavtale med NOHA kommer en tekniker på kontroll en gang i året for å sjekke utstyret.  

Vi tilbyr to typer hjertestartere/AED:

  • HeartStart FRx fra Philips
  • Lifeline AED fra Defibtech

NOHA tilbyr også kurs i bruk av hjertestartere og førstehjelp. Det praktiske kurset gjør deg trygg på at du skal klare å betjene hjertestarteren skulle det bli behov for det.

For det er i grunnen trygghet du kjøper.

Gratis guide: Introduksjon til evakueringsøvelser Last ned nå >