Hvor har du dokumentasjonen fra sist gjennomførte kontroll av brannslokkingsutstyret i bygget ditt? Befinner det seg i en eller annen perm, arkivskuff – eller har du det digitalt? Jeg håper det er sistnevnte, for det er et stort pluss for brannsikkerheten. Det er i hvert fall min påstand.