NOHA_Brannsikring-av-restaurant-og-storkjøkken

På travle, profesjonelle kjøkken med høy temperatur, bokstavelig talt, kan det være avgjørende at brannslokkingsutstyr og systemer virker som det skal hvis det skulle begynne å brenne. En del restauranter og storkjøkken ser likevel ikke ut til å ha tatt dette innover seg. Ei heller sjekket hvilke krav forsikringsselskapet deres stiller. Har du?

Hva sier forsikringsselskapet ditt?

Stadig flere forsikringsselskap krever nemlig automatiske slokkeanlegg på profesjonelle kjøkken, slik FG, Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd, stiller krav om i Sikkerhetsforskriften for brannsikring av frityr, koke- og stekeinnretninger i kommersielle kjøkken.

Med et automatisk slokkeanlegg som også kan utløses manuelt, øker du ikke bare sikkerheten for personer og bygg, men du reduserer samtidig risikoen for branner med tragiske utfall. Og du kan få lavere pris på forsikringen din hvis du har et slikt slokkeanlegg. Av økonomiske og sikkerhetsmessige hensyn anbefaler vi derfor at du sjekker hvilke krav ditt forsikringsselskap stiller. Tilfredsstiller du ikke kravene, er det ikke gitt at selskapet dekker skadene ved en eventuell brann.

Hva slags brannslokkingsutstyr bør restauranter og storkjøkken ha?

Automatisk slokkeanlegg

Automatiske slokkeanlegg gir deg brannvakt 24 timer i døgnet. Pass på at anlegget har slokkemiddel som er godkjent for matfett og som hindrer re-antenning etter slokking. Som et minimum skal det dekke frityr, grill-, koke- og stekeinnretninger, ventilasjonshetter med fettfilter og ventilasjonskanaler. Selv om slokkeanlegget er automatisk, er det et krav at du skal kunne løse det ut manuelt også. Strøm og/eller gasstilførsel skal frakobles automatisk ved aktivisering av anlegget.

Håndslokker for frityr

Frityr er den største årsaken til brann på profesjonelle kjøkken og ofte oppstår brannene på grunn av dårlig rengjøring og olje som sjelden blir skiftet. En håndslokker for frityr skal derfor være standard supplement til automatiske slokkeanlegg i et hvert storkjøkken med frityrkokere. Håndslokkeapparat skal være på minimum 6 liter, brannklasse 75F. Det skal være testet og godkjent etter standarden NS-EN 3. 

Brannteppe

Branntepper er også nyttige å ha. Branner som oppstår ved frityr, grill og kokeplater kan med hell stoppes ved hjelp av et enkelt brannteppe. Har du et slikt teppe lett tilgjengelig, er det mulig å stoppe branntilløp før det automatiske slokkeanlegget slår inn. Det kan også være et alternativ før du eventuelt trykker på slokkeanleggets manuelle knapp.

Rengjøring og vedlikehold

Jevnlig rengjøring av kjøkkenutstyr og ventilasjonshetter er enkle, forebyggende tiltak mot brann. Sørg for å ha en rutine for dette som alle er kjent med. Rutinen bør også inkludere sjekk av ventilasjonsrør, da en brann lett kan spre seg via ventilasjonssystemet. Unngå at det samler seg fett i rørene, og sørg for at systemet fungerer som det skal.

Brann forbundet med ventilasjon er for øvrig et økende problem og henger sammen med at stadig flere restauranter benytter griller både for gass og kull, uten at ventilasjonssystemet er tilpasset bruken. Og ikke minst, uten at nødvendig opplæring i bruk av både kjøkkenutstyr og brannslokkeutstyr er gitt.

Opplæring og brannslokkekurs

Teknikere som monterer et brannslokkeanlegg skal ha en gjennomgang med kjøkkenansvarlig for å sikre at nødvendig kunnskap om bruken blir gitt. Det er selvfølgelig viktig at denne kunnskapen blir gitt videre til øvrige medarbeidere. Vi vet av erfaring at restauranter ofte benytter ungdom og sesongarbeidere. Det er svært viktig at disse får den samme opplæringen som andre ansatte. Kjør gjerne et praktisk slokkekurs også!

Les mer: Hva sier lovverket om krav til brannkurs og opplæring?

Kontroll, ettersyn og vedlikehold

Noe annet som er viktig, er at alt slokkeutstyr blir kontrollert jevnlig. Da kan du være trygg på at alt fungerer som det skal den dagen det virkelig gjelder. Få dokumentasjon på kontroller og vedlikeholdsarbeider, slik at du lett kan legge det fram ved eventuelt ettersyn fra brannvesen. I NOHA tilbyr vi denne dokumentasjonen digitalt. Det gjør det også enklere å følge med på når det er behov for ny kontroll, og hva som eventuelt skal sjekkes eller skiftes ut av utstyr.

Rømningsveier og nødlys

Og du, selv om brannsikringsutstyret er på stell, er det vesentlig at det er enkelt å komme seg ut ved en eventuell brann også. Rømningsveier har lett for å bli oppbevaringsplass for varer og øvrig utstyr, så ta gjerne en kikk; Hvordan ser det ut på ditt kjøkken akkurat nå? Er det fri bane og skilt som viser vei ut?

Les også: De 5 vanligste fallgruvene ved evakuering og rømning av lokaler

Rømningsveier, skilt og nødlys gjelder selvfølgelig for selve restauranten eller spiseplassen også. Her skal det være manuelt slokkeutstyr, og sikkerheten trumfer designet. Slokkeren skal være rød, uansett hvor gjennomført resten av interiøret måtte være. Dessuten skal den henge synlig og være enkel å ta i bruk!

Vil du lese mer om brannvern og hvordan en serviceavtale kan hjelpe deg å innfri lovkrav til enhver tid? Sjekk ut Alt du trenger å vite om serviceavtale for brannvern.

Ta testen: Tilfredsstiller ditt bygg krav til  brannsikkerhet og dokumentasjon? klikk her nå ›