5 vanlige fallgruver ved evakuering og rømning av lokaler

Hvor trygg er du som byggeier eller bruker av et bygg på at rutiner knyttet til evakuering og rømning ved brann og andre krisesituasjoner fungerer? Er det gjennomført øvelser som viser at alt går som planlagt? Å droppe øvelser er en av flere fallgruver du bør styre unna. I denne artikkelen kan du lese om de vanligste fellene – og hva du kan gjøre for å unngå dem.

1.     Dårlig kjennskap til eget bygg

Når vi i NOHA gjennomfører brannøvelser ute hos kunder, opplever vi ofte at kjennskapen til bygg og rømningsveier er liten eller dårlig hos de fleste som bruker bygget til daglig. For å sikre en effektiv evakuering i en nødsituasjon, er det en forutsetning at en har gjort seg kjent med rømningsvei og nødutganger på forhånd.

2.     Fravær av praktiske øvelser

Å vite hvor rømningsveien går, er én ting, men det må øves også. Vårt inntrykk er at mange ikke gjennomfører øvelser i praksis. Da blir det også vanskelig, for ikke si umulig, å forutsi hva forventet rømningstid vil være. Eller å vite at brukerne i bygget vet hva de skal gjøre hvis brannalarmen går.

Merk deg at det ikke holder at rutinene finnes og har blitt formidlet i virksomheten. Det er også en tydelig plikt å sørge for at rutinene blir iverksatt, ifølge DSBs veileder til forskrift om brannforebygging.

Alle som oppholder seg i bygget skal ha tilstrekkelig informasjon slik at de kan unngå brann, og ikke minst, vite hvordan de skal opptre riktig ved en brann. Her er praktiske øvelser et nyttig virkemiddel!

Last ned guide: Introduksjon til evakueringsøvelser

3.     Uklare rutiner

Uklare rutiner skaper usikkerhet. Tidligere skulle særskilte brannobjekt ha en brannvernleder, men nå er dette kravet borte. Det er fortsatt eier som er ansvarlig for brannsikkerhet i bygget og brukere har egne plikter.

Vi anbefaler at det i alle større næringsbygg pekes ut ansvarlige personer, enten etasjevis eller i hver virksomhet. Ved øvelser og reell evakuering bør disse bære gule refleksvester med tekst på ryggen ved øvelser og i nødsituasjoner. Hvor mange personer som bør ha et slikt ansvar, kommer helt an på størrelsen av bygget.

Ved evakuering skal alle snarest mulig møte på oppmøteplass. Stedet skal være avtalt – og merket. Etasjeansvarlige eller områdeansvarlige i bygg hvor disse betegnelsene fortsatt brukes, har ansvar for at etasjer og områder blir evakuert, og skal foreta opptelling på oppmøteplassen for å sikre at ingen mangler. Deretter skal de melde fra til eventuell brannvernleder.

Har du spørsmål rundt dette, kan du kontakte oss, eller det lokale brannvesenet.

4.     Mangelfull skilting og merking

Ledesystem skal vise riktig retning, og merkingen skal være tilstrekkelig. Er det lange ganger i bygget skal det være lys slik at du enkelt finner neste dør eller trapp under evakuering. Også på dette punktet erfarer vi at det er mangler ved befaring.

Les mer: Virker nødlyssystemet i bygget ditt?

5.     rømningsplan som ikke er oppdatert

En rømningsplan er faktisk ikke noe som bare rammes inn og henges opp én gang. Det skjer stadig endringer i enkelte bygg. Virksomheter med forskjellige behov flytter ut og inn. Noe som kan kreve omgjøring. I slike tilfeller er det viktig at rømningsplanen ved inngangen oppdateres. Det samme kan gjelde nødskilt. 

Les også: Mange næringsbygg tilfredsstiller ikke brannkravene

Innfør faste evakueringsøvelser

Det er som nevnt huseier som er ansvarlig for brannsikkerheten i bygget, men brukere plikter også å sette seg inn i rutiner og bidra til forebygging. Jobber du i et bygg hvor øvelser og informasjon er fraværende, oppfordrer jeg det til å etterlyse det. Forhåpentligvis vil du aldri havne i en situasjon hvor du må rømme. Men tør du å satse på at det ikke skjer?

Begynn gjerne med å laste ned guiden vår Introduksjon til evakueringsøvelser hvor du blant annet finner råd om hvordan dere kan gjennomføre egne øvelser. I tillegg får du tips om hvordan resultatene fra en slik øvelse bør brukes for å forbedre virksomhetens rutiner knyttet til brannvern.

Har du spørsmål anbefaler vi også at du tar en titt på ressurssiden vår Alt du trenger å vite om serviceavtale for brannvern. Her har vi samlet alt om relevante lovkrav og hva du må gjøre for å imøtekomme dem. 

Gratis guide: Introduksjon til evakueringsøvelser Last ned nå >