Noha_brannvernkurs_1D50898

Krav til opplæring knyttet til brannvern finnes i flere lover og forskrifter. Vet du egentlig hvilke krav og plikter som gjelder om brannkurs? For å gjøre det enkelt for deg har vi tatt for oss de viktigste kravene du må ha kjennskap til!

Forskrift om brannforebygging

Mens det i den tidligere forskriften Brannforebyggende tiltak var konkrete krav om brannvernleder, opplæring og øvelser, står virksomheter i dag friere til å velge egne, tilpassede løsninger for brannkurs. Likevel sier forskriftens veileder følgende:

  • Det skal iverksettes rutiner som sikrer kunnskap og kompetanse om brann i byggverket, både for ansatte og andre som oppholder seg i bygget
  • Det skal gjennomføres brannøvelser og opplæring av alle ansatte

Omfanget, innhold og antall brannøvelser vil naturlig nok variere, avhengig av størrelse på bygg, hvem som holder til i bygget og så videre.

Internkontrollforskriften

I denne forskriften heter det blant annet at virksomheten skal sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskaper og ferdigheter i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet.

Brann- og eksplosjonsvernloven

Kapittel 4 i brann- og eksplosjonsvernloven tar for seg virksomheters og arbeidstakeres plikter. Virksomheten plikter å gi opplæring som omfatter rutiner og forholdsregler ved ulykker, mens arbeidstakere blant annet er forpliktet til å utføre arbeidsoppgaver i samsvar med gjeldende sikkerhetsbestemmelser – i tillegg til å medvirke aktivt til å fremme sikkerheten. Til det trengs det både kunnskap og øvelse.

Hvordan står det til med BRANNopplæringen i din virksomhet?

Så, hva tenker du? Var du godt kjent med kravene i ovennevnte forskrifter og lovverk fra før og fikk bekreftet at du har alt på stell? Eller ble det en påminnelse om at det er et behov for å ta tak i dette?

Er det på tide med opplæring i brannvern er det selvsagt fullt mulig å organisere dette selv, ved å gjennomgå rutiner og øve på evakuering i praksis med ansatte og brukere i bygget. En annen mulighet er å gå for eksterne brannkurs.

Grunnleggende kurs i brannvern, evakuering eller praktiske slukkeøvelser

Det finnes flere tilbydere av slike kurs. I Noha tilbyr vi i tillegg til skreddersydde brannkurs følgende:

  • Grunnkurs med teori og praktiske øvelser hvor man lærer å bruke manuelt utstyr, som brannslukningsutstyr, branntepper o.l. Dette er kurs hvor deltakerne får sertifikat etter gjennomføring.
  • Slokkeøvelse. En enklere variant hvor det øves det på bruk av slukkeutstyr, uten teoridelen.
  • Evakueringsøvelse: Her øves det praktisk på å gjennomføre evakuering. Mange er usikre på hvor de skal gå når brannalarmen går. Kurs som dette bidrar til økt bevissthet slik at alle vet hva de skal gjøre dersom en ulykke inntreffer.

Husk at grunnleggende kunnskap, praktisk erfaring med brannslokkingsutstyr og brannøvelser med realistiske situasjoner kan være helt avgjørende for utfallet den dagen det er alvor.

Spør oss gjerne om råd hvis du lurer på noe, eller begynn med et besøk på ressurssiden vår Alt du trenger å vite om serviceavtale for brannvern. Her har vi samlet informasjon som gir svar på mange av de vanligste spørsmålene folk stiller oss.

Vi anbefaler også at du tar testen nedenfor, så får du en bekreftelse på status for brannsikkerheten i ditt bygg!

Ta testen: Tilfredsstiller ditt bygg krav til  brannsikkerhet og dokumentasjon? klikk her nå ›