Mann som slokker en brann under en øvelse med et håndholdt brannslokningsapparat.
Et forbud mot skumslokkere med miljøgiften PFAS er bare noen få år unna. Kostnaden ved å destruere skumslokkerne vil antageligvis øke kraftig, når forbudet trer i kraft. Derfor er det lurt å starte arbeidet med å bytte dem ut så tidlig som mulig. 


Det finnes ingen eksakte tall på hvor mange håndholdte brannslokkere med skum det finnes i Norge. Det anslås av bransjen at det dreier seg om mellom 3 og 4 millioner. Flesteparten av disse inneholder miljøgiften PFAS, noe som betyr at slike brannslokkere vil bli ulovlige å bruke. 

Les mer: Skumslokkere med PFAS blir forbudt i Norge og EU 

NOHA har allerede nå valgt å slutte å lagerføre håndslokkere med PFAS-holdig brannskum. For å dekke alle behov introduseres også vannslokkere og fluorfrie skumslokkere:

  • 6- og 9-liters vannslokkere med tilsetning (tilsvarende slokkeklasse 43A og 55A)
    6- og 9-liters skumslokkere uten fluor (tilsvarende slokkeklasse 21A/183B og 27A/233B)

Beholdere med PFAS er krevende å destruere

Oppfordringen fra bransjen er klar: Ikke vent til forbudet kommer, men ta grep og bytt ut brannslokkerne dine allerede nå. Forventet levetid på en håndslukker er normalt 10-20 år.

Denne levetiden vil bli dramatisk forkortet, dersom man kjøper en slik skumslokker i dag. Når forbudet kommer, vil det ikke lenger være mulig å få service eller etterfylling av denne typen brannslokkere.  

Skumslokkere med PFAS blir forbudt og må byttes ut! Last ned vår guide her!

Det er allerede nå er en utfordring å kvitte seg med skumslokkere med PFAS. Årsaken er at miljøgiften trekker seg inn i alle materialer som stål, aluminium og plast. Dermed er det ikke mulig med gjenbruk og resirkulering. 

– Beholderne må brennes på temperaturer opp mot 1500 grader for at PFAS-sene skal forsvinne, og det er begrenset kapasitet til denne typen destruksjon. Det kommer til å bli en stor utfordring å bli kvitt alle disse skumslokkerne, når forbudet trer i kraft. Det er grunnen til at man får en overgangsperiode før man må kvitte seg med dem, forteller rådgiver i NOHA, Tor Isaksen.

Kostnadene vil antageligvis øke kraftig

Det antas at kostnadene til destruksjon vil øke, fordi den store etterspørselen kommer til å få et direkte utslag på prisen. Myndighetene i EU og Norge er i tenkeboksen, når det gjelder å innføre støtteordninger, men disse er foreløpig langt unna. 

– Så vidt jeg vet er det kun en aktør i Norge som utfører destruksjon av skumslokkere med PFAS per i dag, så sannsynligvis vil et forbud påvirke prisene fort her til lands. I tillegg til at det vil bli ulovlig å importere varer med PFAS, blir det også ulovlig å eksportere det. Så det blir heldigvis heller ikke mulig å dumpe skummet og beholderne utenfor EU, forteller Tor Isaksen.

I vårt naboland Sverige har de allerede erfart at destruksjonskostnadene har økt. Der har Svenska brandsäkerhetsföretag, SVEBRA vært tidlig ute og gitt en anbefaling til alle organisasjoner som kjøper inn tjenester og produkter innen brannsikkerhet om å avslutte salg av PFAS-holdige skumslokkere.

Det har også ført til en økning fra ca. 100,- kr til ca. 900,- kr i miljøgebyr og destruksjonskostnader på PFAS-holdige skumslokkere. Det forventes en ytterlig økning i tiden fremover, ifølge NOHA Sverige. 

Illustrasjon av prisøkning - piler som peker oppover

PFAS-holdige skumslokkere bør byttes med vannslokkere

Men hvordan skal du erstatte brannslokkerne med skum? Bransjen anbefaler å erstatte dem med miljøvennlige vannslukkere med eller uten tilsetningsstoffer. Det er fire hovedgrunner til det: 

  1. Vannslokkere inneholder ingen helse- og miljøskadelige stoffer.
  2. Vannslokkere vil dekke det meste av behovet der skumslokkere tidligere ble brukt. De vanligste branner i kontor- eller private bygg er dekket av A-klasse håndslokkere.
  3. Det er få følgeskader ved å bruke en vannslokker, mens en pulverslokker kan føre til store ødeleggelser. 
  4. Du slipper å betale miljøgebyr, når brannslokkeren skal destrueres. 


De fleste branner klassifiseres som A-branner. Det vil si brann i faste, organiske materialer som tre, papir, tekstiler og andre fibrer. Til slokking av slike branner er vannslokkere like gode eller bedre enn skumslokkere. 

Til slukking av branner i klasse B, altså brann i væsker som bensin, olje, lakk, maling kan man bruke PFAS-frie skumslukkere, CO2 eller pulver. NOHA anslår at 95% av skumslukkerne kan byttes med håndholdte vannslukkere, mens de siste 5 % kan erstattes med de øvrige typene.

Les også: – Ta et bevisst miljøvalg og bytt ut skumslokkere nå!

Har du håndholdte skumslokkere som brannsikring inneholder de trolig PFAS

Har du brannslokkere med skum på eiendommene dine i dag er det overhengende sannsynlig at disse inneholder PFAS og at du rammes av forbudet. 

– Det mest brukte skumkonsentratet i brannskum de siste 20-25 årene blir referert til som AFFF på databladet på beholderen. AFFF er definert som en PFAS. Har du et skumapparat, kan du anta at skummet inneholder miljøgiften. Da er det lurt å både ta miljøansvar og spare penger ved å bytte dem ut med vannslokkere så fort du har mulighet, oppfordrer rådgiver i NOHA, Tor Isaksen. 

Ønsker du mer informasjon om PFAS-forbudet og konsekvenser for dere som har skumslokkere som brannsikring på nærings- eller offentlige eiendommer i dag? 

Last ned vår guide om PFAS-forbudet som svarer på de vanligste spørsmålene eiendomsbesittere har :

Skumslokkere med PFAS blir forbudt og må byttes ut! Last ned vår guide her!