Brannslokker med skum - med PFAS-1-1Det finnes trolig mellom 3 og 4 millioner skumslokkere med miljøgiften PFAS plassert i næringsbygg og privat i Norge. Et totalforbud er på vei. NOHA oppfordrer alle til å bytte ut skumslokkere med vannslokkere allerede nå.

Det finnes over 10.000 ulike PFAS-er globalt og felles for alle de ulike typene er at de er klassifiserte som miljøgifter. Det er årsaken til at Norge, Danmark, Sverige, Tyskland og Nederland har lagt fram et felles forslag om å forby alle typer perfluorerte stoffer.  

Les også: Flere millioner skumslokkere med PFAS må byttes ut

– Vi tar et tydelig og bevisst miljøvalg og oppfordrer alle våre kunder til å gjøre det samme. Det finnes mange gode alternativer til skumslokkere på markedet. Vi har sluttet å lagerføre skumslokkere nå i 2023 og oppfordrer alle til å erstatte disse med miljøvennlige vannslokkere i stedet, sier rådgiver i NOHA, Hans Petter Jensen. 

Forbudet er ikke vedtatt ennå, men det er ingen tvil om at det kommer. Derfor anbefaler NOHA at det tas aktive grep allerede nå. Årsaken er at PFAS i skumslukkere har mange store negative effekter på miljøet. 

Skumslokkere med PFAS blir forbudt og må byttes ut! Last ned vår guide her!

PFAS og negativ påvirkning på helse, miljø og bærekraft

PFAS-er  kan blant annet ha disse negative helseeffektene:

•    Påvirke immunforsvaret og redusere effekten av vaksiner
•    Gi fosterskader
•    Forstyrre forplantningsevnen
•    Forårsake kreft 
•    Være hormonforstyrrende
•    Giftig for lever og nervesystem.

PFAS-er kan blant annet ha disse negative miljøeffektene:

•    Hoper seg opp i organismer og i næringskjeder. 
•    Er ofte giftige, med langtidsvirkning, for liv i vann.
•    Kan forstyrre reproduksjonen og hormonsystemet hos fisk.
•    Er mobilt i vann og fjernes ikke i vannrenseanlegg. 
•    Kan anrikes i planter og forårsake irreversible og alvorlige effekter på dyrelivet

Kilde: Miljødirektoratet

Symbol for bærekraft

Forbudet mot skumslokkere med pfas er på vei

Brannslukkere med skum inneholder to typer PFAS: C8 og C6. Brannslukningsapparater med C8 ble forbudt å produsere allerede i 2020, mens de ble forbudt å selge 1.januar 2023. Nå er det altså skumslukkere av typen C6 som står for tur. Det er denne typen skum som brukes i håndholdte skumslukkere.  

Et forbud mot brannskum kan allerede være på plass i 2024, mens totalforbudet mot alle PFAS-er forventet å komme i 2025 eller 2026. 

Siden PFAS-er er miljøgifter er det også ventet at kostnadene til destruksjon av skum og håndslokkere vil øke kraftig i det øyeblikket forbudet trer i kraft. Dermed er det både en bærekraftig og en økonomisk sunn beslutning å kvitte seg med skumslokkere så tidlig som mulig. 

Les også: Det lønner seg å bytte ut skumslokkerne før de blir forbudt

Det finnes like gode og bedre alternativer til skumslokkere

Tidligere var det sånn at man kanskje måtte velge en dårligere løsning for å være miljøbevisst. Håndslokkere med brannskum har vært et dominerende valg de siste 20 årene i Norge, fordi de har blitt sett på som mest effektive. Nå som forbudet kommer anbefaler NOHA å bytte ut skum med vann. 

Til slukking av branner i klasse B, altså brann i væsker som bensin, olje, lakk, maling kan man bruke PFAS-frie skumslukkere, CO2 eller pulver. NOHA anslår at 95% av skumslukkerne kan byttes med håndholdte vannslukkere, mens de siste 5 % kan erstattes med de øvrige typene. 

Det er altså ingen grunn til å tviholde på de gamle håndholdte skumslokkerne så lenge som mulig.

– Vi hjelper kundene våre å ta bærekraftige valg

NOHA har allerede nå valgt å slutte å lagerføre håndslokkere med PFAS-holdig brannskum. For å dekke alle behov introduseres også vannslokkere og fluorfrie skumslokkere:

  • 6- og 9-liters vannslokkere med tilsetning (tilsvarende slokkeklasse 43A og 55A)
  • 6- og 9-liters skumslokkere uten fluor (tilsvarende slokkeklasse 21A/183B og 27A/233B)

– Vi vet at kundene være er opptatt av å ta bærekraftige valg. Det gjelder både offentlige og næringslivskunder. Derfor synes vi det er riktig og viktig å ta grep så tidlig som mulig. Vi bruker vårt eget apparat av serviceteknikere aktivt til å gi informasjon direkte til de kundene som ikke er klar over det kommende PFAS-forbudet. Vi informerer også før anbudsrunder, forteller Hans Petter Jensen, rådgiver i NOHA.

Ønsker du mer informasjon om PFAS-forbudet og konsekvenser for dere som har skumslokkere som brannsikring på nærings- eller offentlige eiendommer i dag? 

Last ned vår guide om PFAS-forbudet som svarer på de vanligste spørsmålene eiendomsbesittere har :

Skumslokkere med PFAS blir forbudt og må byttes ut! Last ned vår guide her!