Brannslukningsapparat i brukEt totalforbud mot miljøgiften PFAS er på vei. Det betyr at flere millioner brannslokkere med PFAS-holdig skum må byttes ut i Norge. Det smarteste er å ligge i forkant av forbudet, mener NOHA.

De fleste håndholdte skumslokkere i Norge inneholder miljøgiften, PFAS. Det er en fellesbetegnelse for rundt 10.000 stoffer som har vært på markedet siden 50-tallet. PFAS brukes i alt fra klær til belegg i stekepanner. Det er sett på som en av de verste miljøgiftene blant annet fordi den er ekstremt vanskelig å bryte ned. 

Det har vært enkelte restriksjoner på PFAS helt siden 2000-tallet, men nå har Norge, Danmark, Sverige, Tyskland og Nederland lagt fram et felles forslag om å forby alle typer perfluorerte stoffer. 

skumslokkere med pfas kan bli forbudt allerede i 2024

Dette er et av de mest omfattende restriksjonsforslagene av helse- og miljøskadelige stoffer i EUs historie. Forslaget ble offentliggjort på en pressekonferanse hos Nederlands delegasjon til EU i Brussel 7.februar i år samt på Klima og Miljødepartementets egen pressekonferanse samme dag. Her var de fleste miljøorganisasjoner representert og de ønsket forbudet velkommen med stort engasjement. 

Les også: – Ta et bevisst miljøvalg og bytt ut skumslokkerne dine nå !

I skumslokkere er det PFAS av en type som myndighetene har kategorisert som RO1. I RO1 finner man PFAS-er hvor det finnes gode alternativer på markedet allerede. Dermed får man, etter en overgangsfase på 18 måneder, en frist på fem år etter vedtaket før totalforbudet inntreffer. 

Skumslokkere med PFAS blir forbudt og må byttes ut! Last ned vår guide her!

– Ingenting er vedtatt ennå, men det er ikke tvil om at forbudet kommer, trolig mot slutten av 2025 eller tidlig i 2026, sier Hans Petter Jensen i NOHA. 

NOHA tilbyr alt av utstyr en trenger for å håndtere en brann frem til profesjonell hjelp kommer. 

Det finnes et eget EU direktiv som omhandler brannskum, så det er mulig at forbudet for denne varetypen kommer allerede i 2024.  Det er altså vanskelig å si eksakt når forbudet mot PFAS kommer, men det er ingen grunn til å tvile på at det gjør det.

Skumslokkere bør byttes ut allerede nå

Brannslokkere med skum inneholder to typer PFAS: C8 og C6. Brannslokningsapparater med C8 ble forbudt å produsere allerede i 2020, mens de ble forbudt å selge 1.januar 2023. Nå er det altså skumslokkere av typen C6 som står for tur. Det er denne typen skum som brukes i håndholdte skumslokkere.  

NOHA anbefaler alle å bytte ut disse så raskt som mulig. Bransjen som helhet har  et viktig ansvar for å informere  om konsekvensene av forbudet. Brannskum med PFAS utgjør en stor fare for miljøet. Salgsapparatet og kunder har et moralsk og miljømessig ansvar for å bidra til at ikke mer av miljøgiften ender opp i naturen.

– Det finnes heldigvis mange gode alternativer til brannslokkerne med PFAS-holdig brannskum, sier Hans Petter Jensen i NOHA. 

Bildet: Her ser du et utvalg av de nye brannslukningsapparatene NOHA kan tilby i stedet for skum. 

Flere brannslukningsapparater oppstilt ved siden av hverandre.

Har ikke brannslokkere med pfas på lager

– Vi har sluttet å lagerføre skumslokkere med PFAS. Vi tar også en aktiv rolle i det nødvendige informasjonsarbeidet til våre kunder. Det er mange eiendomsbesittere som ikke er klar over at forbudet kommer, sier rådgiver Hans Petter Jensen i NOHA. 

Det finnes ingen eksakte tall på hvor mange brannslokningsapparater med skum det finnes i Norge. Bransjen anslår mellom 3 og 4 millioner bare i Norge. I EU finnes det over 80 millioner.  Det vil derfor ta lang tid å bytte ut alle sammen.

Noen eiendomsbesittere har valgt å vente med å gjøre tiltak til forbudet er endelig vedtatt. NOHA anbefaler å ta grep og bytte ut skumslokkerne allerede nå. Vi har allerede flere store kunder som har signalisert at de ønsker alternativer på plass så tidlig som mulig. 

Økonomisk gunstig å ta grep tidlig

– Det er økonomisk gunstig å fordele kostnadene over tid. Da slipper man å måtte investere store summer over natta, når forbudet kommer. I tillegg er det begrenset produksjonskapasitet på brannslokkere, så det er uklokt å vente til alle skal ha, sier rådgiver i NOHA, Hans Petter Jensen. 

Les også: Det lønner seg å bytte ut skumslokkerne før de blir forbudt

Men hva skal du bytte dem ut med? Det finnes skumslokkere uten PFAS i dag, men NOHA anbefaler å droppe skumslokkere og heller erstatte dem med miljøvennlige vannslokkere med eller uten tilsetningsstoffer. 

Hans Petter Jensen, rådgiver i NOHA mener det er minst fire gode grunner til det: 

4 gode grunner til å bytte ut skumslokkere med vannslokkere

  1. De inneholder ingen helse- og miljøskadelige stoffer.
  2. Vannslokkere vil dekke det meste av behovet der skumslukkere tidligere ble brukt. De vanligste branner i kontor- eller private bygg er dekket av A-klasse håndslokkere.
  3. Det er få følgeskader ved å bruke en vannslokker, mens en pulverslokker kan føre til store ødeleggelser. 
  4. Du slippe å betale miljøgebyr, når brannslokkeren skal destrueres. 

Vannslokkere er effektive nok til det de som oftest skal brukes til. Anslagsvis er over 90 % av alle branner i klasse A. Det vil si brann i faste, organiske materialer som tre, papir, tekstiler og andre fibrer. Det er altså ingen grunn til å tviholde på skumslokkerne så lenge som mulig. 

Til slukking av branner i klasse B, altså brann i væsker som bensin, olje, lakk, maling kan man bruke PFAS-frie skumslukkere, CO2 eller pulver. NOHA anslår at 95% av skumslokkerne kan byttes med håndholdte vannslokkere, mens de siste 5 % kan erstattes med de øvrige typene. 

 – En håndslokker er et førstehjelpsutstyr som skal brukes for å forhindre brannutvikling og slokking av mindre branner. Det gir ikke større risiko å erstatte skumslokkere med vannslokkere, sier Jensen. 

Tar et tydelig og bevisst miljøvalg

– En av våre store offentlige kunder var klare over det kommende PFAS-forbudet og utfordret oss på å tilby alternativer til skum. Det var gnisten som gjorde at vi valgte å ta en aktiv rolle for å oppfordre flere til å ta grep tidlig. Det viser at vi tar et tydelig og bevisst miljøvalg, sier rådgiver i NOHA, Hans Petter Jensen. 

Ønsker du mer informasjon om PFAS-forbudet og konsekvenser for dere som har skumslokkere som brannsikring på nærings- eller offentlige eiendommer i dag? 

Last ned vår guide om PFAS-forbudet!  Den svarer på de vanligste spørsmålene eiendomsbesittere har og beskriver konsekvensene for hvilke brannsikringstiltak en bør velge i tiden framover!

Skumslokkere med PFAS blir forbudt og må byttes ut! Last ned vår guide her!