NOHA_MIcroflex-slokkesystem-for-truck_jpg

Bruker dere trucker i din virksomhet? Da er du forhåpentligvis kjent med brannrisikoen som er forbundet med dem. Du har sikkert også gjort nødvendige tiltak for å forhindre at branner oppstår i bygget. Men har du gjort tiltak med tanke på en potensiell truckbrann? Hvis ikke, bør du lese dette!

Det er flere forhold som kan medføre brann og røykutvikling. Mange av brannårsakene er vanskelige å identifisere. En kombinasjon av manglende vedlikehold, rengjøring og feil med elektriske komponenter, kan være en av hovedårsakene til at branner oppstår i en truck.

Branner starter ofte i motorrommet

Svært ofte starter en brann i motorrommet, noe som vanskeliggjør slokkearbeid i en tidlig fase fordi dette rommet gjerne befinner seg under førersetet eller bak lukkede deksler. Støv og rusk som samler seg her over tid kan nemlig lett antennes ved en elektrisk kortslutning eller overoppheting av ulike komponenter.

Et annet problem er at slike branner også kan oppstå om natten når folk ikke er på jobb og truckene står til lading. Hvilket betyr at det er behov for et slokkesystem som er beredt 24/7, og som kommer til på vanskelige steder.

Truckbranner med skader i millionklassen

Flere store lagerbygg og virksomheter har opplevd svært alvorlige branner som har startet i en truck. Tap av store materielle verdier og produksjonsstans over lengre tid er ofte en konsekvens av dette. Heldigvis har ingen liv gått tapt. Men antall hendelser gjør det nødvendig å minne om viktigheten av grundige risikovurderinger og ekstra brannsikringstiltak for å forebygge slike hendelser.

Les også vårt innlegg om: Brannsikring i lager og logistikkbygg

Nyutviklet brannslokkesystem for truck

NOHA har utviklet et automatisk deteksjons- og brannslokkesystem for montering i truck. Det nye systemet – MicroFlex - kan tilpasses alle trucker, gamle som nye, uansett størrelse. Systemet er basert på et skumslokkemiddel, da tester hos IF-sikkerhetssenter viste at dette ga den mest effektive slokkingen av slike branner i en tidlig fase.

Testresultatene viste også at pulver vil fungere bra, men dette gir en mye større potensiell etterfølgende korrosjonsfare og skade på det beskyttede utstyret, nærliggende maskiner, elektriske komponenter eller lignende, da pulveret lett spres over store flater. Når det gjelder skumslokkemiddelet kan ulike skumtyper benyttes, avhengig av behov. På et fryselager, for eksempel, må skummet fungere i temperaturer ned mot minus 30 grader.

MicroFlex systemet leveres i ulike størrelser og tilpasses den enkelte trucktype når våre systemteknikere monterer. NOHA har utviklet to varianter, for åpen eller lukket montering. Den manuelle utløseren kan enten monteres på toppen av den trykksatte beholderen eller den kan plasseres et sted i trucken hvor den er synlig og lett tilgjengelig. Sistnevnte er aktuelt dersom beholderen er montert slik at sjåføren ikke kommer til den.

Uansett hvilken variant du velger: Sikker, brukervennlig og enkel drift!

Eksempel på de ulike variantene:

Microflex_v1Microflex_v2

Brannovervåking 24/7

Fordelen med systemet er at det overvåker trucken 24 timer i døgnet. Det er en stor trygghet for alle, ikke minst for truckføreren som tilbringer store deler av arbeidsdagen sin i trucken. Skulle det oppstå røykutvikling eller en brann mens trucken er i bruk, kan fører enkelt utløse slokkesystemet via den manuelle utløseren.

Hvis ikke det blir gjort, vil systemet løses ut automatisk etter kort tid: En deteksjonssløyfe som overvåker ønsket område vil smelte ved en gitt temperatur og automatisk utløse innholdet i den fastmonterte, trykksatte beholderen. Slokkeskummet føres gjennom en trykkslange og spres ut via slokkedysene som er plassert i truckens motorrom.

Sikkert slokkesystem kan gi lavere forsikringspremie

Selv om ikke vi kan garantere lavere forsikringspremie hvis du velger et system som MicroFlex, er sannsynligheten stor for at dette er noe forsikringsselskapet ditt vil like å høre om. Spør dem gjerne om muligheten til å redusere premien.

Vil du vite mer om Microflex slokkesystem?

Mer informasjon om systemets tekniske detaljer finner du på nettsidene våre. I tillegg er du selvfølgelig hjertelig velkommen til å kontakte oss slik at vi kan svare på spørsmål du måtte ha.

Jeg håper uansett at denne artikkelen har vært en nyttig påminnelse om å beskytte virksomhetens verdier, og ikke minst, å skape en trygg arbeidsplass for dine medarbeidere og deg selv.

Ta testen: Tilfredsstiller ditt bygg krav til  brannsikkerhet og dokumentasjon? klikk her nå ›