Valg av brannslange i bygget

Tilgang til vann for brannslukking er en kritisk del av beredskapen for enhver virksomhet. Samtidig kan det være behov for en slange til spyling, rengjøring og vanning. Men kan et bygg klare seg med én felles slangetrommel?

Svaret på dette spørsmålet ligger i betegnelsene på de ulike trommeltypene. En branntrommel er konstruert for å håndtere en vannslange til brannslukking. En brukstrommel er derimot laget for de daglige oppgavene forbundet med en eiendom.

I NOHA anbefaler vi at en virksomhet har begge deler. La oss se litt på forskjellene.

Hva er en brukstrommel?

En brukstrommel monteres på vegg og er laget for generelle spyle- og vedlikeholdsoppgaver i industri, næringsbygg, park- eller idrettsanlegg. Med andre ord ­– oppgaver som spyling av gårdsplassen, vasking av kjøretøy og vanning av grøntanlegget foran hovedinngangen.

Hva er en branntrommel?

En branntrommel er effektiv i møte med brann og branntilløp, men anbefales ikke til daglig bruk. Branntrommelen skal av sikkerhetshensyn ha jevnlig ettersyn for å påse at den fungerer optimalt. NOHA står for den årlige, lovpålagte servicen. Etter service sjekkes ventilen og at slangen er rullet inn riktig.

Trommelen er lett å montere, med en veggbrakett som holder trommelen med fotplate på plass. Rørinnløpet justeres enkelt, slik at rørgangen kan komme til fra alle sider av trommelen.

NOHAs utgave har solid kuleventil, et funksjonelt strålerør og ubegrenset tilgang til vann som slokkemiddel. Vannføring gjennom senternavet sikrer tilgangen på vann fra første til siste meter med formfast brannslange. Dette gjør at du kan reagere raskt og sikkert i en kritisk situasjon.

Kombinert brann- og brukstrommel?

Ettersom en brukstrommel ofte er i daglig bruk, kan ikke NOHA garantere at den fungerer optimalt for brannslokking. Det kan eksempelvis være at vannslangen ikke er blitt rullet inn på riktig måte. Da kan det oppstå funksjonsfeil i en krisesituasjon. Det kan også oppstå skade på trommelen som følge av bruken.

Selvsagt kan den bidra til å slokke brann og branntilløp om du ikke har noe annet. Vann slokker de fleste branner. Men du oppnår bedre driftssikkerhet ved å velge en brukstrommel i en rød, rustfri versjon med lovpålagt ettersyn. Den er anbefalt hvis du plasserer den utendørs eller i såkalt korrosive miljøer der rust kan oppstå. Husk det kan regne godt og lenge i Norge.

Årsaken til at en grønn brukstrommel kan gi en lavere beredskapstrygghet enn en rød branntrommel, ligger i ettersynet. Det er ikke lovpålagt å ha service på en grønn brukstrommel. Dette gjøres kun om du ber leverandøren om det. Unntaket er om det er en rød brukstrommel, for den regnes som en branntrommel, og NOHA utfører dermed lovpålagt service på den.

Valg av vannslange i bygget

Brukstrommel eller branntrommel?

Som vi har sett, er det forskjell på en brukstrommel og en branntrommel. Den mest iøynefallende forskjellen er fargen. Brukstrommelen er grønn, og branntrommelen er rød.

Den viktigste forskjellen er likevel hvordan disse brukes, og hva de er ment for.

Så hva skal du velge? Du trenger en slange på trommel som ikke skal brukes til annet enn å slokke brann om det oppstår. Samtidig kan du ha nytte av en brukstrommel til spyling og andre oppgaver. I så fall anbefaler NOHA at virksomheten anskaffer en av hver type for å ivareta fleksibilitet og sikkerhet. En brukstrommel til daglige bruksoppgaver og en branntrommel som du vet fungerer den dagen det måtte være behov for det.

Uansett behov finner NOHA en utgave som passer til deg og din virksomhet.

Kontakt oss: Gratis konsultasjon med en rådgiver innen brannsikkerhet Klikk her ›