7W0C0056_

Når vi i NOHA blir invitert ut for å kontrollere brannvernutstyr og brannsikringstiltak i bygg og virksomheter, opplever vi dessverre ofte at mange brannkrav ikke er tilfredsstilt. I denne artikkelen har jeg tatt for meg noen av gjengangerne. Som det egentlig er lett å gjøre noe med.

Vedlikehold og kontroller

De fleste bygg har avtale om kontroll og vedlikehold av brannslokkeutstyr. Det oppleves ofte at disse kontrollene ikke er utført i henhold til gjeldende krav. Det holder for eksempel ikke at en person med rett kompetanse signerer på kontrollskjemaet på innsiden av skapet der brannslangen henger, hvis slangen ikke blir tatt ut og kontrollert fysisk. Det samme gjelder utvidet service på håndslokkere.

Ta testen: Tilfredsstiller ditt bygg krav til brannsikkerhet og dokumentasjon? 

Kontroller skal gjennomføres årlig. Når ble det sist gjort i bygget du er ansvarlig for? Jeg håper du er en av dem som med hånda på hjertet kan svare at alt er orden, både når det gjelder kontroll, vedlikehold og utfyllende dokumentasjon.

Se vår ressursside: Alt du trenger å vite om serviceavtale for brannvern

Krav om nye skilt

Gamle eller manglende skilt er en annen av «kjenningene». Visste du at uansett hvor du befinner deg i en bygning, skal du få tydelige instrukser om hvordan du kan komme deg i sikkerhet?

I dag er det krav om at alle skilt skal ha universelle symboler som gjør det mulig for alle å forstå og oppfatte dem, også ved brann- eller røykutvikling. Skilt med tekst er foreldet. Videre bør skiltene være etterlysende (såkalt fotoluminiscerende) eller belyst med nødlys. Kan du sette «check» på dette punktet?

Rømningsplan på veggen

Alle bygg skal i tillegg ha en rømningsplan hengende godt synlig på veggen. I følge DSB er det byggeieren som har det overordnede ansvaret for at brukerne handler i samsvar med loven, men i praksis blir oppgaven overlatt til den som er driftsansvarlig. Når det gjelder branninstrukser, er dette noe den enkelte virksomhet skal sørge for.

Gammelt brannslokkingsutstyr

Når vi er ute på befaring oppdager vi også ofte gammelt og utgått utstyr som ikke har blitt kontrollert regelmessig eller trykktestet, og at ledesystemer som skal vise vei ved brann ikke fungerer tilfredsstillende. Brannslanger som tilsynelatende ser helt fine ut men som kan være morkne innvendig, overrasker oss heller ikke lenger. Vi ser ofte utstyr som er mer enn 30 år gammelt.

Heldigvis, bør jeg jo si nå, har mesteparten av utstyret i byggene vi kommer til, aldri blitt brukt. Men problemet er at det heller aldri har blitt kontrollert. Og det kan få ufattelig store konsekvenser den dagen det eventuelt blir bruk for det.

Hva skjer hvis brannkravene ikke er innfridd?

Verste scenario er konsekvensene hvis en brann skulle oppstå. Her er det lett å forestille seg hvor ille det kan gå. Men hva så hvis alt forhåpentligvis går bra? Det oppstår ingen brann – hvem bryr seg da? I Norge har vi myndigheter som fra tid til annen beordrer tilsyn både gjennom brannvesenet og gjennom arbeidstilsynet. Det skal vi være glade for. Brannvesenet gir normalt varsling og dagbøter, men kan hvis det er virkelig ille, stenge stedet.

Les også: 7 ting eiendomsforvaltere og driftssjefer må vite om brannsikkerhet.

I tillegg kan forsikringsselskapene vise sin interesse, og det de finner, kan påvirke både forsikringspremier og utbetalinger ved brann. Den konsekvensen er også verdt å tenke på.

Innfør rutiner med jevnlig kontroll av alt brannvern- og slokkeutstyr

NOHA anbefaler å få på plass jevnlig kontroll av alt utstyr. Dette sikres best gjennom en skriftlig serviceavtale. Selv om produktene dere har fortsatt er innenfor normert levetid, er det ikke gitt at de fungerer. Ofte blir levetiden på et produkt satt med optimale forhold som betingelse, men hva er egentlig det? Jeg regner med at du – som jeg – har opplevd at virkeligheten ikke alltid er optimal.

Er du usikker på hvordan det står til med brannvernet i ditt bygg, anbefaler jeg det å ta testen nedenfor. Den er en god start for å komme i gang med arbeidet knyttet til brannsikkerhet og oppfylling av gjeldende krav.

Ta testen: Tilfredsstiller ditt bygg krav til  brannsikkerhet og dokumentasjon? klikk her nå ›