Kontroll av nødlys i bygget ditt

Visste du at det skal gjennomføres visuell kontroll av nødlys hver måned? At nød- og ledelys virker, er avgjørende når personer skal komme raskt ut ved en eventuell brann eller ulykke. Slike lys må derfor i likhet med branntromler og slokkere kontrolleres regelmessig for å sikre at alt fungerer. Hvem gjør dette i ditt bygg – og vet du at alt fungerer? Her er en enkel innføring i regelverk og rutiner du skal ha kontroll på.

Eier har ansvar at nødlysanlegget fungerer

Alle byggverk skal være utformet for rask og sikker rømning og redning. Det er eier av bygget sitt ansvar å følge opp krav som stilles til nødlys. Eier har i tillegg ansvar for å melde fra ved mangler på nødlysanlegget, slik at feil blir rettet opp.

Hvor finner du regler om nødlys?

Nødlyssystem er regulert i følgende forskrifter og standarder:

Internkontrollen for brannsikring skal som minimum oppfylle kravene i standarden.

Hvem gjelder reglene om nødlys for?

I utgangspunktet gjelder reglene for alle virksomheter som er omfattet av internkontrollforskriften. Videre er det slik at det stilles forskjellige krav ut fra hvilken risikoklasse bygget har.

Vet du ikke hvilken risikoklasse ditt bygg er plassert i, anbefaler jeg en titt på blogginnlegget 7 ting eiendomsforvaltere må vite om brannsikkerhet.

I følge TEK 10/17, skal byggverk med lange flukt- og rømningsveier hvor det er retningsendringer eller mange personer som skal benytte dem, ha god belysning. I tillegg skal de være merket slik at rømning kan skje på en rask og effektiv måte.

Les også: Mange næringsbygg tilfredsstiller ikke brannkravene

Hvor ofte skal nødlys kontrolleres?

Som jeg nevnte innledningsvis, skal det gjennomføres månedlig visuell kontroll av nødlysene. Jeg er redd mange slurver med denne oppgaven, som er en viktig, men samtidig enkel jobb. Det innebærer rett å slett å se om alle lys fungerer og loggføre resultatet – inkludert eventuelle mangler. Denne kontrollen kan for eksempel utføres av virksomhetens verneombud. Kanskje har bygget en vaktmester som utfører dette? Som du ser i tabellen nedenfor, er det faktisk slik at nødlysene skal kontrolleres daglig!

Slik ser kontrollkravene ut i NEK EN 50172 – merk at årlig kontroll skal utføres av kompetent personell:

Krav til nødlys NEK en 50172

Hvor er loggboken som viser status for brannsikring og vedlikehold?

Tabellen viser også at det stilles krav til dokumentasjon gjennom loggføring. Det skal foreligge en loggbok som beskriver anleggets omfang og hvilke produkter det består av og når det sist ble kontrollert. Hvem har kontroll på loggboken i ditt bygg?

Eventuelle hendelser ved anlegget skal også loggføres slik at kontrollerende myndighet ved hjelp av dette dokumentet raskt skal få en status på anlegget både når det gjelder kontroll, ettersyn og utført vedlikehold. En vedlikeholdsjournal kan for øvrig godt benyttes som dokumentasjon.

Sørg for total brannsikkerhet – også i totalt mørke!

Mange tenker ikke på hva som skjer i en situasjon der det blir helt mørkt – hva da? Uten lys blir det vanskelig å orientere seg. Noe som ikke er vanskelig derimot, er å forestille seg panikken som vil kunne oppstå i et totalt mørke. Ikke alle evner å tenke rasjonelt i slike situasjoner. Og når ikke hjernen og logisk tenkning fungerer, blir det desto viktigere at nødlysene gjør det.

Hvis nødlyssystemet er i orden, kan du være trygg på at medarbeidere og andre personer som befinner seg i bygget, enklere finner rømningsveiene dersom en nødsituasjon skulle oppstå.

Husk å skifte batterier og lysrør

Visste du forresten at batterier og lysrør – som har definert levetid, skal skiftes på riktig intervall? Hvis det ikke blir gjort, kan det føre til at nødlyset ikke fungerer når det trengs!

Manuelt slukkeutstyr krever spesiell oppmerksomhet og her er kravene 5 lux mot normalt 0.5-1 lys i rømningsveier.

Er du usikker på om dere har et system som sikrer jevnlig kontroll i dag, bør du sjekke med en gang. Ta gjerne testen vår. Da får du raskt svar på hvordan det står til med den totale brannsikkerheten i bygget ditt.

Lurer du på noe rundt dette med nødlys og kontroll eller brannsikkerhet for øvrig, anbefaler jeg en titt på ressurssiden vår Alt du trenger å vite om serviceavtale for brannvern hvor vi har samlet mange vanlige spørsmål og svar. Finner du ikke svaret der, er det bare å spørre oss, enten ved å bruke bloggen, eller kontaktinformasjonen på websidene våre.

Bli varslet om nye innlegg: Abonner på Brannsikringsbloggen Meld deg på >

Dette blogginnlegget ble først publisert 4. desember 2018 og er senere revidert og oppdatert.