shutterstock_212808463_-950402-edited

Hvor har du dokumentasjonen fra sist gjennomførte kontroll av brannslokkingsutstyret i bygget ditt? Befinner det seg i en eller annen perm, arkivskuff – eller har du det digitalt? Sistnevnte kan være et stort pluss for brannsikkerheten.

Digital kontroll bedrer brannsikkerheten

I NOHA har vi tatt i bruk et digitalt system som gjør brannsikringen både sikrere og mer effektiv enn tidligere. Sikrere fordi vi benytter sjekklister som inkluderer alle kontrollpunkter i bygget, og som gjør at det ikke er mulig å sette fullført på jobben før alle punktene er sjekket ut og huket av. Mer effektiv fordi den digitale registreringen gjør det enkelt å hente opp tidligere historikk ved nye kontroller, og lett å se nøyaktig hvor brannslokkingsutstyret er plassert.

Digital kontroll betyr økt effektivitet

Og det er ytterligere fordeler. De digitale løsningene innebærer for vår egen del at vi kan legge opp optimale kjøreruter når vi gjennomfører brannkontroller – med en mer effektiv arbeidsdag som resultat. Det igjen, er positivt for kundene våre.

Og skulle noen av våre faste teknikere bli syke, er det lett for andre å steppe inn. All nødvendig informasjon er tilgjengelig digitalt, og vikaren kan utføre jobben like raskt.

Les også: Alt du trenger å vite om serviceavtale for brannvern

Digital kontroll gir deg full oversikt

Alt brannslokkingsutstyr vi kontrollerer, merkes med digitale strekkoder. Under en kontroll blir hvert produkt scannet og oppdatert informasjon blir overført til servicerapporten automatisk. Når oppdraget er ferdig, sendes rapporten til kunden elektronisk. På denne måten får man umiddelbart full oversikt over status på brannslokkingsutstyret.

Har du noen gang mottatt fakturaer hvor du ikke kjenner igjen innholdet? Det problemet slipper de vi har vært på besøk hos. Informasjonen fra servicerapporten er identisk med det som framkommer på fakturaen, noe som gjør det enkelt å kontrollere utført jobb mot hva som er avtalt.

Er det utført kontroll og vedlikehold i flere bygg, blir fakturakontrollen ytterligere forenklet.

Den digitale løsningen gjør det også mulig å legge inn kontaktinformasjon til relevante personer i bygget, som vaktmestere og andre ansvarspersoner. Det samme gjelder informasjon om spesielle behov og forhold som må tas i betraktning. Noen ønsker for eksempel at faste teknikere skal utføre brannservice på flere bygg. Da kan navn på vedkommende også registreres. Har du spesielle behov kan vi også være behjelpelig med spesialtilpasninger.

Digital kontroll skaper forutsigbarhet

All informasjon om utstyret er oppdatert til enhver tid, både når det gjelder gjennomførte kontroller, status og faste priser. Det gjør det enkelt for den som er kunde å finne ut hva eventuelle nye brannsikringstiltak vil koste, hvilket betyr økt forutsigbarhet på kostnadssiden også.

Statusrapporter er også tilgjengelig året rundt. Her finnes informasjon både om hva som har blitt gjort, og om nødvendige forbedringer som bør gjøres framover.

Digital kontroll gjør det enklere å innfri lovkravene

Sist, men ikke minst – lovkravene: I henhold til brannvernforskriften skal det gjennomføres årlige kontroller av brannvernutstyr, og det skal dokumenteres. Når du har dette lagret digitalt, blir det en enkel sak å vise at ting er på stell ved eventuelt tilsyn.

Les også: Alt du trenger å vite om serviceavtale for brannvern 

Velg en seriøs, digital aktør!

Som du ser, er det – ikke uventet kanskje – en rekke fordeler med digitale kontroll- og vedlikeholdsavtaler. Har du ikke en avtale om kontroll av brannvernutstyr i dag, bør du etterspørre digitale løsninger når det er tid for neste sjekk. Å ha en løpende avtale sikrer at kontrollen blir gjort. Når den i tillegg er digital, er dokumentasjonen sikret også.

Og så må du selvfølgelig avklare at det er en seriøs aktør du samarbeider med. En som har nødvendige sertifiseringer i orden, som kan dekke behovene dere har i bygget med tanke på brannvern, og som kan ivareta brannsikkerheten for de som befinner seg i bygget. Det er tross alt det viktigste å sikre.

Ta testen: Tilfredsstiller ditt bygg krav til  brannsikkerhet og dokumentasjon? klikk her nå ›