Marine-1Et skip eller en rigg har sjelden tid til å ligge og vente lenger enn helt nødvendig. Om ikke sertifiseringer og godkjenninger er i orden, kan resultatet bli at man ikke får gå videre etter en inspeksjon fra sjøfartsmyndighetene.

Samtidig kan også god og effektiv service gjennomføres i den planlagte liggetiden.

Effektiv service på alt fra slokkesystemer til gassmålere og redningsutstyr

I mange tilfeller får NOHA beskjed på kort varsel om at et skip er på vei inn til kai et antall timer. Da gjelder det å stille til rett tid med rett utstyr. I vårt fag skjer det også ofte at behov oppstår på stedet, og da er det viktig å være forberedt på det.

Når NOHA kommer ombord, utfører vi kontroll av en rekke elementer innenfor brannvern og sikkerhet. Utstyr skal sjekkes med ulikt tidsintervall, og vi kan inngå serviceavtale for å følge opp dette. Ekspertene i våre datterselskaper Safe Brannvern eller Brannvernservice utfører service og ettersyn på Fire Fighting Equipment (FFE) og Life Saving Appliances (LSA).

Dette omfatter, men er ikke begrenset til:

  • Slokkesystemer
  • Pusteluft
  • Gassmålere
  • Escape-sett
  • Redningsvester/life jackets
  • Redningsdrakter/immersion suits
  • CO2-anlegg

Ad hoc er vår styrke

Vårt personell er forberedt på alt til enhver tid. ad hoc er regelen heller enn unntaket, siden det meste krever tilpasning og ingen skip eller rigger er like. Denne fleksibiliteten er vår styrke.

Å være forberedt handler først og fremst om å kunne stille med rett kompetanse og rett utstyr til rett tid. NOHA har kunnskap om krav og regelverk og deres utstyr, og kan derfor stille med rett bemanning og rett utstyr. 

Velg en effektiv og DNV-sertifisert partner

NOHA er DNV-sertifisert til å gjøre ettersyn og service på brannvern- rømnings- og sikkerhetsutstyr offshore og på skip.

Dersom dere har behov som går utenfor NOHA-personellets kompetanse på stedet, henter vi inn ressurser fra andre deler av NOHA-konsernet, som Safe Brannvern og Brannvernservice tilhører. Vi er altså en «one stop shop», og dere trenger ikke forholde dere til noen andre. NOHA tar ansvar for å gjennomføre alt dere trenger av kontroll og ettersyn.

I tillegg til DNV-sertifisering, er det viktig å velge en partner som er effektiv. Det handler om både å planlegge godt og å kunne snu seg fort rundt. Rett bemanning er avgjørende så arbeidet går raskt og blir fullført på mest mulig effektiv måte.

NOHA er en servicepartner med kundene i fokus.

Send til en venn