NOHA_Brannsikring-av-virksomhetskritisk-utstyr_foto_shutterstock_162194372

Elektriske komponenter og utstyr inneholder mye brennbart materiale som kan frigjøre livsfarlige gasser hvis det begynner å brenne. Her er noen tips om hva slags brannslokkingsutstyr virksomheten bør ha for å slokke elektriske branner, samt noen råd om hvordan du kan trygge arbeidsplassen, redusere brannrisiko og ta vare på IT-utstyr best mulig med enkle tiltak.

Velg et slokkesystem som ikke skader teknisk utstyr

Et godt brannvarslingssystem som oppdager og slokker branntilløp raskt kan være avgjørende for å forhindre skader både på mennesker og utstyr. Deteksjons- og slokkesystemet CesaFlex, som er basert på CO² for å ikke skade elektriske komponenter, er et alternativ vi gjerne anbefaler når mindre lukkede områder og virksomhetskritisk utstyr skal sikres.

Les også: Brannslokkere: Hva bør brukes hvor?

CesaFlex – en rimeligere slokkeløsning med mange fordeler

Har du for eksempel et datarom hvor det bare står et lite serverkabinett, holder det å installere slokkesystemet inne i skapet, i stedet for å måtte sikre hele rommet som kanskje bare består av masse tomrom. På den måten kan du spare bedriften for tusenvis av kroner, samtidig som det er vel så trygt som hvis du hadde valgt en større løsning, fordi slokkingen rettes direkte mot kilden.

Er det snakk om datarom med flere servere, kan det installeres slokkere i hvert enkelt skap. Systemet slokker der brannen starter, mens de andre skapene får stå i ro. Så lenge de er uberørt av brannen, vel og merke. Stiger temperaturen over 160 °C, utløses slokkemiddelet der også.

Det smarte er at CO²en som frigjøres, verken forurenser eller ødelegger utstyret det skal beskytte. Og det er heller ikke farlig, for vi snakker om svært små mengder. Det er gassene fra det elektriske som tar fyr, en bør bekymre seg for.

Slik fungerer CesaFlex

CesaFlex har et kombinert deteksjons- og slokkingsrør, som kan installeres i skap og mindre rom. Røret, eller slangen, er under konstant trykk og slokkemiddelet utløses når deteksjonsrøret smelter ved 160°C. På denne måten blir en brann raskt og effektivt slokket. Trykket i systemet overvåkes ved hjelp av en trykkføler. I enden av deteksjonslinjen ligger det en NO/NC bryter som kan kobles opp mot det øvrige brannalarmanlegget i bygget. Det er også mulig å installere en lysdiode eller et lydsignal rett utenfor apparatet eller rommet, som varsler lokalt.

Dette er et slokkesystem som tar liten plass. Har du et sikringsskap med bare en enkel dør, og som ikke er lufttett, kan slangen enkelt legges tett rundt sikringene, mens selve apparatet plasseres på utsiden. Plassbesparende og kostnadseffektivt!

Hva med service og vedlikehold?

Systemet krever også lite vedlikehold, men det skal likevel kontrolleres årlig av kompetente personer. Servicen er enkel og har liten inngripen i driften for øvrig.

Les mer: Brannsikkerhet: Derfor er bygget ditt tjent med en serviceavtale

Anlegget leveres med en trykkindikator. Velger du å gå for en løsning som CesaFlex, kan du med fordel få inn en rask, visuell trykksjekk av anlegget hver tredje måned i bedriftens øvrige rutiner. Og apropos rutiner, her er noen generelle råd, eller enkle tiltak, om du vil:

Reduser brannrisiko med gode rutiner

  • Hold serverrom ryddig. Lever brukt utstyr, kabler og ledninger til gjenvinning så raskt som mulig
  • Opprett og etterlev rutiner som innebærer jevnlige kontroller av både brannslokkingsutstyr og elektriske og tekniske anlegg
  • Sikre at alle ansatte er kjent med brannslokkingsutstyr og rutiner slik at de vet hva de skal gjøre ved en eventuell brann

Kontakt oss gjerne hvis du vil vite mer om hvordan du kan brannsikre bedriften din best mulig. Vi kan hjelpe deg med alt fra å avdekke behov, til å installere nødvendige apparater – og selvfølgelig gjennomføre service. Vi tilby gode serviceavtaler –  utført av folk med riktig kompetanse!

Hvis du vil, kan du også ta en titt på ressurssiden vår Alt du trenger å vite om serviceavtale for brannvern. Her finner du informasjon om regler og krav, opplæring knyttet til brannvern, og mye mer.

Ta testen: Tilfredsstiller ditt bygg krav til  brannsikkerhet og dokumentasjon? klikk her nå ›