NOHA_riktig-plassering-av-brannslokningsapparat

Har du tenkt over hva slags brannslokkingsapparat som finnes i bygget din virksomhet holder til i? Det er ikke sikkert de er tilpasset formålet. Forskjellige branner krever forskjellig slokkeutstyr og rett utstyr på rett sted kan være avgjørende hvis en brann skulle oppstå. I denne artikkelen kan du lese om hva slags slokkeapparat ditt bygg eller virksomhet bør ha.

La meg først minne om dette generelle kravet i TEK17:

Antall brannslanger og håndslokkeapparater må være plassert slik at alle rom i hele byggverket er dekket. Brukerne i bygget skal lett kunne finne fram til slokkeutstyret og ha mulighet til å slokke branntilløp i startfasen før det utvikler seg til en større brann.

Plasseringen av utstyret må vurderes i hvert enkelt tilfelle ut fra virksomhet og behovet for rask slokkeinnsats for å ivareta liv, helse og materielle verdier. I det følgende tar vi for oss hovedforskjellen på brannslokkeapparat når det gjelder funksjon, slokkemiddel og kapasitet.

Les også: Er bygget mitt forskriftsmessig sikret?

Tre typer brannslokkingsapparater

I hovedsak kan brannslokkingsapparat deles i tre typer, avhengig av slokkemiddelet som brukes; skum, pulver og CO². Det er først og fremst risikoklasse og hva som skal slokkes ved en brann som bestemmer valg av middel, men det bør også ses i sammenheng med kasteavstanden - det vil si avstanden mellom branntilløpet og der du står og slokker.

Pulverapparat

Pulver er det mest effektive slokkemiddelet og egner seg til forskjellige typer branner som oppstår i tre, væske, gass og elektrisk utstyr. Eksempelvis vil et apparat på 6 kilo – som er det vanligste - ha en kastelengde på seks meter. Pulveret blir imidlertid svært fort brukt opp. Var du klar over at et apparat blir tomt allerede etter 15 til 17 sekunder? Det er nyttig kunnskap å ha hvis en skulle havne i en situasjon hvor en må forsøke å slokke en brann.

Skumslokkeapparat

Skum egner seg til å slokke branner i brennbar væske, som bensin, maling og olje, samt tre og tekstiler. Skum har litt lenger brukstid enn pulver men har også kortere kastelengde. Her må du stå mellom tre og en halv til fem meter unna når du slokker.

CO² slokkere

CO² er spesielt effektivt mot brann i elektrisk og elektronisk utstyr, eller der det er brannfarlige væsker og gasser. Slokking med CO² krever at du står veldig nær, omtrent en meter fra brannen.

Nedenfor er en oversikt over de forskjellige bruksområdene:

NOHA_riktig-plassering-av-brannslokningsapparat_V5-2

Sjekk slokkeklasse!

Alt for mange tenker ikke over hvilke slokkeklasse brannslokkingsapparatene de kjøper inn har, enda dette har stor betydning for om et branntilløp kan slokkes eller ikke. Du bør alltid sjekke hvilken slokke-/effektivitetsklasse apparatet har. Du finner informasjon om dette på etiketten på apparatet.

Klassene har med effekt å gjøre og er delt inn i grupper fra A til F:

  • Vannslokkere er merket med klasse A
  • Skumslokkere med AB
  • Pulverslokkere med ABC eller BC
  • Co2 -slokkere er merket med klasse B
  • Frityrslokkere tilhører klasse AF

Slokke- og effektivitetsklassen baseres på tester* der man har prøvd ut hvor store bål en slokker klarer å slokke. Vi snakker om A-branner (trevirke, fiber etc.) og B-branner (væske). For C-branner så kreves det ikke ingen test.

Her er to eksempler:

  • Et slokkeapparat godkjent for 55A skal klare å slokke et A-bål som er 5,5 meter langt. 55A er den høyeste effektivitetsklassen og det beste som finnes på markedet i dag.
  • Et slokkeapparat godkjent for 21B, skal klare å slokke et B-bål som består av 21 liter brennbar væske.

… og unngå de billigste apparatene

Veldig ofte er det en sammenheng mellom prisen på apparatet og effekten. To apparat kan se helt like ut, men kan ha forskjellig effekt, så vær nøye på dette når du anskaffer nye brannslokkingsapparat.

Slokkeklasser lavere enn 21 A er ikke godkjent. Har du slike apparat, kan konsekvensen i verste fall bli at du ikke får slokket brannen når den oppstår. Og at du i ettertid får en avkortning på forsikringspremien.

Les også: 7 ting eiendomsforvaltere og driftssjefer må vite om brannsikkerhet

Hva passer best for ditt bygg og din virksomhet?

Som du sikkert har skjønt, vil det i de fleste tilfeller være behov for en kombinasjon av forskjellige apparater. I tekniske rom, for eksempel, trengs det en CO²-slokker for å begrense skadene på utstyret. Har man et kjøkken med frityrkoker, kreves det eget apparat for dette. En skole trenger noe helt annet enn en industribedrift.

Vi i NOHA hjelper gjerne til med å gi råd og veiledning gjennom befaringer. På noha.no kan du lese mer om hva slags utstyr som anbefales til forskjellige bransjer. Start gjerne der, eller besøk ressurssiden vår Alt du trenger å vite om serviceavtaler og brannvern.

Ta testen: Tilfredsstiller ditt bygg krav til  brannsikkerhet og dokumentasjon? klikk her nå ›

*En egen standard (NS-EN 3-7:2004+A1:2007) beskriver egenskaper, ytelseskrav og prøvingsmetoder.