shutterstock_1019108143_

Jevnlige kontroller av brannvernutstyr har flere fordeler. Én ting er at produktenes levetid forlenges, men du sikrer også dokumentasjon som viser at lovverket blir fulgt. Rapporten du får etter gjennomført kontroll er en del av byggeiers branntekniske dokumentasjon. I dette blogginnlegget gir vi deg en oversikt over hva en fullstendig rapport bør inneholde.

Ta testen: Tilfredsstiller ditt bygg krav til brannsikkerhet og dokumentasjon? 

En fullstendig rapport bør gi deg informasjon om:

 • Type utstyr og slokkemiddel som finnes i bygget
 • Hvor brannvernutstyret er plassert (med spesifikasjon av hvilken etasje, og hvor i etasjen – for eksempel ved kassen eller toalettet)
 • Produksjonsdato på utstyret
 • Hva som har blitt gjort av vedlikehold og kontroller, og eventuelt utstyr som har blitt erstattet, endret eller fjernet
 • Hvilken standard eller norm kontrollen har blitt utført etter
 • Anmerkninger om mangler og forslag til forbedringstiltak
 • Statuskode (godkjent/ikke godkjent)
 • Tidspunkt for siste utvidede kontroll og når neste skal gjennomføres
 • Navn på tekniker som har utført oppdraget
 • Firmanavn, adresse og eventuelt kontaktperson hos kunden

I NOHA sender vi ut rapporter digitalt etter at vi har vært ute på kontroller. Rapportene kan i de fleste tilfellene implementeres i virksomhetens egen database eller FDV-løsning. 

Les også: Gjør bygget ditt enda sikrere med digitaliserte kontroll og vedlikeholdsavtaler for brannslokkingsutstyret

En brannvernrapport er mer enn bare dokumentasjon

I følge Brann- og eksplosjonsvernlovens § 8, og internkontrollforskriften, skal alle virksomheter kunne dokumentere at loven, forskrifter og enkeltvedtak er fulgt. Rapporten er som nevnt din nødvendige dokumentasjon. Men rapporten kan brukes til andre formål også. Den bidrar til forutsigbarhet, og er et nyttig verktøy som gjør at du kan planlegge nødvendige utbedringer og utskifting av utstyr, og ikke minst, ha kontroll på eventuelle kostnader som kommer.

Hvor ofte må brannslokkingsutstyret kontrolleres?

Norsk Standard sier minimum innen 12 måneder fra siste utførte kontroll, men i bygg med høy risikoklasse kan det være nødvendig med tilsyn hver måned.

Vi utfører årlig vedlikehold av brannslokkingsutstyr etter NS 3910 for håndslokkere og NS-EN 671-3 for brannslangetromler, og etter produsentens egne anbefalinger. I tillegg tar vi mer omfattende – eller utvidet - service med gitte intervaller. Dette kan du lese mer om i blogginnlegget Vedlikehold av branntromler og slokningsutstyr

Sørg for at alle når ut i tide - ikke glem nødlysene!

Markerings- og ledelys skal i likhet med øvrig slokkeutstyr også kontrolleres regelmessig. Det må fungere til enhver tid, for å bidra til sikker evakuering dersom den vanlige belysningen svikter under en brann eller ved behov for evakuering. Få med dette i samme kontroll som det andre utstyret. Da får du alt i en rapport og trenger ikke ha flere dokumenter – eller kontroller - enn nødvendig. Har du en seriøs samarbeidspartner, bør du for øvrig kunne forvente at de foreslår dette som en naturlig del av øvrig kontroll.

Les også: Alt du trenger å vite om serviceavtale for brannvern

Hvem utfører kontrollen av brannvernutstyret i ditt bygg?

Apropos seriøs samarbeidspartner. En fullstendig rapport er vel og bra, men du bør selvfølgelig være bevisst på hvem du velger til å gjennomføre kontrollen i forkant også. Sjekk ut eventuelle sertifiseringer, kompetanse, om de har godkjent verksted, og gjerne noen referanser. Har du valgt riktig, skal du se at den fullstendige rapporten kommer helt av seg selv – uten at du behøver å tenke på hverken den eller kontrollen.

Ta testen: Tilfredsstiller ditt bygg krav til brannsikkerhet og dokumentasjon? klikk her nå ›