Slik kan brannvernrapporten gi deg bedre økonomisk styring

Er du eier eller driftsansvarlig for et bygg, vet du forhåpentligvis at alt brannvernutstyret i bygget skal kontrolleres årlig og i enkelte tilfeller oftere. Og at det må utføres servicer med jevne mellomrom. Sannsynligvis er du også forberedt på kostnadene som kommer i forbindelse med dette. Eller?

Alle er nemlig ikke det. I denne artikkelen kan du lese om hvordan du kan bruke rapporten etter en gjennomført kontroll for å lage et budsjett som gir deg forutsigbarhet når det gjelder framtidige kostnader knyttet til kontroll, service og vedlikehold av brannvernutstyr.

Digital rapport

En årlig kontroll innebærer en gjennomgang hvor det blir sjekket at alt utstyr fungerer som det skal.

Når vi i NOHA utfører kontroller leverer vi en elektronisk rapport i etterkant. Den inneholder oversikt over brannslokkere og andre slokkepunkt; installasjonsdato, servicetype, tid for neste service, med mer. I artikkelen Hva bør en rapport etter gjennomført kontroll av brannvernutstyr inneholde, kan du lese mer om hva som inngår i en fullstendig rapport.

Slik kan du lage et budsjett basert på brannvernrapporten

Rapporten du får etter gjennomført kontroll av alt slokkeutstyr, er et godt utgangspunkt for å lage et budsjett. Budsjettet kan gjerne utarbeides for en periode på 3-5 år fram i tid, da det henger sammen med tidsintervall for servicer. Ved å lage et budsjett blir det mulig å forutse store deler av kommende kostnader. Kostnader som faktisk for noen kan bli en betydelig post i regnskapet hvis bygget har mange apparater. La oss se på det:

Årlig kontroll

Kostnaden knyttet til den årlige kontrollen er enkel å forutse – du kan regne med at den vil være noenlunde lik den forrige. Men utover dette vil kostnadene variere. Blant annet må du ta hensyn til:

Serviceintervall på brannslokkingsutstyret

Med jevne mellomrom må utstyret gjennomgå en utvidet service (c-service) på verksted, noe som naturlig nok, vil innebære høyere kostnader sammenlignet med år hvor det bare er vanlig kontroll.

  • Apparater med pulver og CO² skal ha service hvert 10. år
  • Apparater som slokker med skum og vann skal ha service hvert 5. år
  • Brannslanger skal trykktestes hvert 5. år
  • Automatiske slokkeanlegg for frityr: Skal ha c-service hvert 5. år, samt to årlige kontroller

Hvis du kjenner produksjonsåret på slokkeutstyret, kan du dermed forutse når du må ta høyde for økte kostnader. Er alle håndslokkerne produsert samme år, eller er det stor variasjon? Dette kan brannvernrapporten fortelle deg.

Utbytting eller oppgradering av slokkeapparatene

Når tredje service skal gjennomføres, bør apparatene byttes ut, eller oppgraderes. Sistnevnte innebærer i vårt tilfelle at vi anbefaler å bytte ut gamle håndslokkere og skumapparater til nyere modeller som bruker eco-skum og som er to slokkeklasser over eldre, tradisjonelle apparater.

Når det gjelder brannslanger har vi en tommelfingerregel som sier at når den nærmer seg 30 år bør den vurderes byttet ut.

Nødskilt har begrenset levetid

Det er fort gjort å glemme at nødskilt heller ikke varer evig. Levetiden varierer fra produsent til produsent, men de fleste skilt mister uansett effekt over tid. Disse må ha en god lysstyrke for å kunne vise vei når det virkelig gjelder. Det kan derfor være lurt å ha en dialog med serviceteknikeren om dette og se an skiltenes tilstand fra år til år.

Skader og ekstra slitasje på utstyr

Av og til må utstyr byttes ut tidligere enn forventet også. Det hender at noe blir skadet, som for eksempel hvis en truck kommer bort i en branntrommel på en vegg. Eller at utstyr blir utsatt for ekstra slitasje, ikke på grunn av bruk, men på grunn av høy luftfuktighet, eller saltinnhold i luften hvis virksomheten holder til nær saltvann. Dette bør også komme fram i rapporten, slik at du kan ta høyde for hyppigere utskiftninger eller service i budsjettet.

Husk også å ta høyde for eventuelle bruksendringer i virksomheten, bygningsendringer og lignende, som kan påvirke utstyrsbehovet. Ta kontakt med leverandøren dere benytter i god tid for å planlegge hvis du vet at slike endringer kan bli aktuelle.

Les også: Vedlikehold av branntromler og slokningsutstyr: Derfor er bygget ditt tjent med en serviceavtale

Oppsummering: Les gjennom brannvernrapporten og still spørsmål hvis det er noe du ikke forstår. Slik at du kan lage et realistisk budsjett og unngå uforutsette kostnader.

Ta testen: Tilfredsstiller ditt bygg krav til  brannsikkerhet og dokumentasjon? klikk her nå ›